Art+Feminism 2019 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the ORES article quality model, and is only available for some languages.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q62003758 7659 0 0 .wikidata Univalle/Cali_Univalle_ArteyFeminismo_2019
Q62755408 7658 0 0 .wikidata Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
गर्भकला 7645 0 32 mr.wikipedia Marathi_wikipedia/Women's_edit-a-thon_2019
Akachi Adimora-Ezeigbo 7641 31 114 fr.wikipedia Ennegreciendo_Wikipedia._Liquen_Data_Lab._Art+feminismo/Ennegreciendo_Wikipedia_(miércoles_22_de_mayo_del_2019)
كريستوفر فولر 7640 0 3 ar.wikipedia Arab_World/A_W_Art_Feminism_2019_(1_March_-_15_April_2019)
Եվա Հեսսե 7636 0 7 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Ագնես Հազբենդ 7635 0 2 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Q47114497 7633 0 0 .wikidata Univalle/Cali_Univalle_ArteyFeminismo_2019
Mercedes Gertz 7628 0 35 es.wikipedia Wikimedia_México/Arte_y_Feminismo_México_2019
Լոիս Ուեբեր 7618 0 17 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Monika Fleischmann 7615 0 225 en.wikipedia University_of_Connecticut,_Storrs/UConn-Storrs_Babbidge_Library_ArtAndFeminism_2019
Տեխնիկական թանգարան (Զագրեբ) 7614 0 2 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Լեդան և կարապը (Լեոնարդո դա Վինչի) 7603 0 51 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Վիոլետա Բարրիոս դե Չամորրո 7603 0 32 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Q62925407 7602 0 0 .wikidata Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Patricia León Guerrero 7595 0 67 es.wikipedia Pontificia_Universidad_Católica_de_Ecuador/Cuarta_editatona_PUCE_(marzo_2019)
イトー・ターリ 7595 0 0 ja.wikipedia BaexongArts/2019_Art_and_Feminism_Wikipedia_Edit-a-thon_Tokyo
Հաննա Հիրշ-Պաուլի 7594 0 1 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Սեռա դա Կանաստրա ազգային պարկ 7583 0 17 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Q7079945 7578 0 0 .wikidata Arab_World/A_W_Art_Feminism_2019_(1_March_-_15_April_2019)
Iglesia de Sabaya 7578 0 43 es.wikipedia CCELP/ArteYFeminismoCCELP
Ana Teresa Fernández 7577 7 180 en.wikipedia Mt_SAC/Mt_SAC_Library
Միքայել Շահրամանյան 7576 0 14 hy.wikipedia Digital_Citizenship_Organization/Art_and_Feminism_Tunis_Editathon_(09_March_2019)
Միքայել Շահրամանյան 7576 0 15 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
نفق روكي 7569 0 63 ar.wikipedia Arab_World/Wikipedian_Light_of_Knowledge_-_I_Round
Q62118750 7567 0 0 .wikidata Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Rosa Chiriboga 7558 0 21 es.wikipedia Pontificia_Universidad_Católica_de_Ecuador/Cuarta_editatona_PUCE_(marzo_2019)
Q62064779 7538 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
وسيم يوسف 7529 0 47.7K ar.wikipedia Arab_World/A_W_Art_Feminism_2019_(1_March_-_15_April_2019)
Սիլվիա Ֆեդերիչի 7529 0 15 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Heidi Köpfer 7528 0 171 de.wikipedia Bildwechsel_Hamburg/Bildwechsel_Hamburg_ArtAndFeminism_2019_(September_2019)
Մարսն ու Վեներան շախմատ են խաղում 7525 0 39 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Բելորեցկի մետալուրգիական կոմբինատ 7523 0 14 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Q62850338 7522 0 0 .wikidata Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Q62588456 7520 0 0 .wikidata Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
برشيا غوت تالنت 7517 0 52 ar.wikipedia Arab_World/Wikipedian_Light_of_Knowledge_-_I_Round
Edith Bideau 7515 0 72 en.wikipedia Otis_College_of_Art_and_Design/LA_OtisCollege_ArtAndFeminism_2019
Carol McGregor 7513 0 291 en.wikipedia QCA,_Griffith_University/Art_Architecture_and_Feminism_Brisbane
Raquel Ormella 7512 36 61 en.wikipedia Griffith_University/2431QCA_Art_Gender_Sexuality_&_the_Body
Q62064778 7511 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q64617559 7510 0 0 .wikidata Ennegreciendo_Wikipedia._Liquen_Data_Lab._Art+feminismo/Ennegreciendo_Wikipedia_(miércoles_22_de_mayo_del_2019)
Isabella Parasole 7505 0 88 en.wikipedia Cornell_University/Art_and_Feminism_Cornell_University_2019_(March_8,_2019)
Paola Leone 7505 0 54 es.wikipedia Pontificia_Universidad_Católica_de_Ecuador/Cuarta_editatona_PUCE_(marzo_2019)
دير بيتانيا 7505 0 60 ar.wikipedia Arab_World/Wikipedian_Light_of_Knowledge_-_I_Round
Q62064749 7502 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62064777 7502 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Դե, սպասիր (թողարկում 9) 7502 0 11 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Q62536543 7496 0 0 .wikidata Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
बर्षा राउत 7495 0 10 ne.wikipedia Wikimedians_of_Nepal/Wiki_Women_Edit-a-thon_2019
Q62064780 7484 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q63107700 7484 0 0 .wikidata Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Sheba Chhachhi 7483 0 139 en.wikipedia FII_Wiki_Project,_The_Heritage_Lab,_Danish_Cultural_Institute_India/Women_in_Art
Q62064775 7481 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62064781 7481 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Օլեգ Բրիժակ 7480 0 51 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Q4320042 7477 0 0 .wikidata Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Anni Albers 7475 0 35 ca.wikipedia Ennegreciendo_Wikipedia._Liquen_Data_Lab._Art+feminismo/Ennegreciendo_Wikipedia_(miércoles_22_de_mayo_del_2019)
Shelagh Keeley 7473 0 83 en.wikipedia The_Reach/Abbotsford_ArtAndFeminism_2019
Q62024298 7473 0 0 .wikidata Digital_Citizenship_Organization/Art_and_Feminism_Tunis_Editathon_(09_March_2019)
Q62024298 7473 0 0 .wikidata Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
गोसावी-बैरागी 7470 0 60 mr.wikipedia Marathi_wikipedia/Women's_edit-a-thon_2019
Ehrentraut Katstaller Schott 7463 0 50 es.wikipedia Mujeres_latinoamericas_en_Wikimedia/Editatona_de_Mujeres_Latinoamericanas_en_Buenos_Aires_Arte_y_Feminismo_2019
Ehrentraut Katstaller Schott 7463 0 50 es.wikipedia Mujeres_Latinoamericanas_en_Wikimedia/Editatona_de_Mujeres_Latinoamericanas_en_Córdoba_Arte_y_Feminismo_2019
Q2447692 7462 0 0 .wikidata MoMA/MoMA_ArtAndFeminism_2019
Q62064774 7460 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
آنا شاريهينا 7457 0 34 ar.wikipedia Arab_World/Wikipedian_Light_of_Knowledge_-_I_Round
Q62064747 7456 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Halina Lyko 7453 0 54 es.wikipedia Pontificia_Universidad_Católica_de_Ecuador/Cuarta_editatona_PUCE_(marzo_2019)
Q62064755 7451 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Ann Cavoukian 7444 0 955 en.wikipedia VIU_Library/VIU_Edit-a-thon_for_International_Women's_Day
Q62033534 7436 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Յոսիպ Ռունյանին 7434 0 28 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Erika Verzutti 7430 0 634 en.wikipedia Aspen_Art_Museum/Wikipedia_Edit-a-Thon_2019
Q62033535 7430 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Կյուրիկյանների տոհմածառ 7429 0 191 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Q62033530 7428 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62033531 7428 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62033533 7428 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Գրիշա Դարբինյան 7423 0 10 hy.wikipedia Digital_Citizenship_Organization/Art_and_Feminism_Tunis_Editathon_(09_March_2019)
Q64449511 7421 0 0 .wikidata Ennegreciendo_Wikipedia._Liquen_Data_Lab._Art+feminismo/Ennegreciendo_Wikipedia_(miércoles_22_de_mayo_del_2019)
Q65730363 7420 2 0 .wikidata Women's_Art_Register/Melbourne_Winter_Wiki_Edit-a-thon_(Sat_20_July_2019)
Q62033527 7416 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Léonie Guyer 7415 0 185 en.wikipedia California_College_of_the_Arts/Art_Feminism_2019
Վազգեն Մելիքյան 7408 0 24 hy.wikipedia Digital_Citizenship_Organization/Art_and_Feminism_Tunis_Editathon_(09_March_2019)
Վազգեն Մելիքյան 7408 0 31 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Էմի Ռյոդեր 7408 0 7 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Մարինե Պետրոսյան (դերասան) 7408 0 11 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Los Ronisch 7397 0 423 es.wikipedia CCELP/ArteYFeminismoCCELP
Q62024842 7387 0 0 .wikidata Digital_Citizenship_Organization/Art_and_Feminism_Tunis_Editathon_(09_March_2019)
Q62024842 7387 0 0 .wikidata Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Լադոգա լիճ (նկար) 7376 0 16 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
विल्यम्झ, बेटी 7373 0 2 mr.wikipedia Marathi_wikipedia/Women's_edit-a-thon_2019
Mieke Bal 7368 0 19 ca.wikipedia AF_BCN/BCN_la_3_Apolo_AF_2019
السرب 105 (إسرائيل) 7368 0 1.42K ar.wikipedia Arab_World/Wikipedian_Light_of_Knowledge_-_I_Round
Q62063787 7367 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Madelon Vriesendorp 7364 3 6.68K en.wikipedia Transylvania_University/Transy_Liberal_Arts_and_Feminism
Q62033532 7363 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Émilie Parendeau 7363 0 64 fr.wikipedia Bibliothèque_d'art_et_d'archéologie_de_Genève/Art_et_féminisme,_les_sans_pagEs_(2019-03-27)
جامعة فلسطين التقنية – خضوري 7363 0 5K ar.wikipedia Arab_World/Wikipedian_Light_of_Knowledge_-_I_Round
البيضا (موقع أثري) 7360 0 108 ar.wikipedia Arab_World/Wikipedian_Light_of_Knowledge_-_I_Round