Art+Feminism 2019 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the ORES article quality model, and is only available for some languages.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q62064022 5550 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62064055 5550 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
روبيرتا جروبر 5550 0 42 ar.wikipedia Arab_World/Wikipedian_Light_of_Knowledge_-_I_Round
Q62063746 5549 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62063991 5549 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62064104 5549 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Կլարա Նովիկովայի գլխարկի հուշարձան 5549 0 10 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Q62063589 5548 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62063894 5548 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62064703 5548 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
المرأة في مالطا 5548 0 19 ar.wikipedia Arab_World/A_W_Art_Feminism_2019_(1_March_-_15_April_2019)
Dr. Kuckucks Labrador 5548 0 89 de.wikipedia Kaskadenkondensator_Basel/Kaskadenkondensator_Basel_2019_ArtAndFeminism
Q62064117 5547 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62064240 5547 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62064048 5546 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62064419 5546 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62064695 5546 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62063689 5545 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62063658 5544 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62063688 5544 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62064508 5544 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62063613 5543 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62064065 5543 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62064066 5543 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62063618 5542 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
田中敦子 (画家) 5540 0 684 ja.wikipedia BaexongArts/2019_Art_and_Feminism_Wikipedia_Edit-a-thon_Tokyo
Q62063623 5538 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62063776 5538 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62063847 5538 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62001718 5535 0 0 .wikidata Univalle/Cali_Univalle_ArteyFeminismo_2019
Q62063777 5534 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62064176 5534 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Brigitte Vasallo 5533 0 66 it.wikipedia AofT/WDG_-_AF_2019_Bologna
रमेश विकल रचनासूची 5533 0 19 ne.wikipedia Wikimedians_of_Nepal/Wiki_Women_Edit-a-thon_2019
Brigitte Vasallo 5533 0 66 it.wikipedia LWG/WDG_-_AF_2019_Potenza
Mentoring Artists for Women's Art 5532 6 49 fr.wikipedia Artexte_MAC/Artexte_MAC_Art_et_Féminisme_automne_2019_(2019-11-09)
Rajni Tilak 5532 0 125 en.wikipedia Miranda_House/Delhi_MH_ArtAndFeminism_2019
1877-1878 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմում զոհված բժիշկների հուշարձան 5532 0 5 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Վիգդիս Ֆիննբոգադոուտտիր 5532 0 5 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Q62064175 5530 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62064641 5530 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Holly Schmidt 5526 0 99 en.wikipedia Belkin_Art_Gallery_Edit-a-thon/Vancouver's_Edit-a-thon_(Multiple_Dates)
Q62064582 5526 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62064619 5526 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q63067636 5526 0 0 .wikidata Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Q62063906 5523 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62063945 5523 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62064501 5523 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62064846 5523 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62063889 5522 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62063662 5519 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62063771 5518 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
ReMatriate Collective 5518 12 1.33K en.wikipedia IFC/IFC_ArtAndFeminism_2019
Ալեքսանդր Նավակատիկյան 5518 0 25 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Մարիա և Յուրգիս Շլապյալիսների տուն-թանգարան 5517 0 5 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه 5517 0 3.15K ar.wikipedia Arab_World/Wikipedian_Light_of_Knowledge_-_I_Round
Q62063908 5516 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
സഹില ഛദ്ദ 5515 0 1 ml.wikipedia Kerala_Museum/Kochi_ArtAndFeminism_2019
Q62064842 5514 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
السرب 122 (إسرائيل) 5514 0 1.21K ar.wikipedia Arab_World/Wikipedian_Light_of_Knowledge_-_I_Round
Hannah Jickling and Helen Reed 5512 0 42 en.wikipedia Belkin_Art_Gallery_Edit-a-thon/Vancouver's_Edit-a-thon_(Multiple_Dates)
Q62064853 5511 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62063664 5509 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
سلطان العامر 5506 0 407 ar.wikipedia Arab_World/A_W_Art_Feminism_2019_(1_March_-_15_April_2019)
Q62066083 5493 0 0 .wikidata McGill_University/McGill_Sexo-Somatic_Technologies_and_Feminist_Art
Կանաչ բաճկոնով տիկինը 5493 0 25 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Q20395107 5492 0 0 .wikidata Arab_World/A_W_Art_Feminism_2019_(1_March_-_15_April_2019)
Feminale 5488 0 165 de.wikipedia Bildwechsel/Erzähl_mir_was_vom_Pferd_2
ՀամԼԿԵՄ 50-ամյակ (ստելա, Կրասնի Սուլին) 5488 0 13 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Françoise Filastre 5486 0 73 fr.wikipedia Centre_Culturel_Suisse/Paris_CCS_ArtAndFeminism_2019_(April_2019)
جون مورتيمر 5486 0 20 ar.wikipedia Arab_World/A_W_Art_Feminism_2019_(1_March_-_15_April_2019)
Q62087763 5480 0 0 .wikidata Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Q75135618 5480 0 0 .wikidata Friends_of_The_Dowse/The_Dowse_Wikipedia_Edit-A-Thon_2019
La Zowi 5475 0 590 ca.wikipedia AF_BCN/BCN_la_3_Apolo_AF_2019
Che Gossett 5473 0 156 en.wikipedia MassArt_and_Design/MassArt_2019_Wikipedia_Edit-a-Thon
Q62505854 5470 0 0 .wikidata Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Q65945362 5462 0 0 .wikidata Women's_Art_Register/Melbourne_Winter_Wiki_Edit-a-thon_(Sat_20_July_2019)
ستيوارت وودز 5460 0 5 ar.wikipedia Arab_World/A_W_Art_Feminism_2019_(1_March_-_15_April_2019)
सीदोनी गाब्रीएल कोलेत 5458 0 3 mr.wikipedia Marathi_wikipedia/Women's_edit-a-thon_2019
Ոստիկանական հիվանդանոց 5456 0 4 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
ماري أوليفر 5453 0 52 ar.wikipedia Arab_World/A_W_Art_Feminism_2019_(1_March_-_15_April_2019)
Նազենի Ղարիբյան դը Վարդավան 5451 0 2.18K hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Q62078414 5449 0 0 .wikidata Interference_Archive/IA_Women_Make_Change
Q62078414 5449 0 0 .wikidata Columbia_University/Manhattan_Jerome_Greene_Annex_Art_and_Feminism_2019
الاشتباكات الجوية في 15 يوليو 1967 5442 0 41 ar.wikipedia Arab_World/A_W_Art_Feminism_2019_(1_March_-_15_April_2019)
Q63067241 5434 0 0 .wikidata Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Հադիա Դավլեթշինա 5431 0 14 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Q62630613 5428 0 0 .wikidata Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Q62064792 5425 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q62064909 5416 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
امرأة 5414 0 7.01K ar.wikipedia Arab_World/A_W_Art_Feminism_2019_(1_March_-_15_April_2019)
Q9032261 5410 0 0 .wikidata Arab_World/A_W_Art_Feminism_2019_(1_March_-_15_April_2019)
मञ्जली कुमारी योञ्जन 5409 0 19 ne.wikipedia Wikimedians_of_Nepal/Wiki_Women_Edit-a-thon_2019
Սեռա Ժերալ ազգային պարկ 5409 0 11 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
حاجز مهبلي 5408 0 119 ar.wikipedia Arab_World/A_W_Art_Feminism_2019_(1_March_-_15_April_2019)
Կարինե Առուստամյան 5408 0 27 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
Սարանչովի փողոց (Ալուշտա) 5407 0 15 hy.wikipedia Armenia/Art_and_Feminism__Armenia_(10_March_2019)
ربو هش 5405 0 24 ar.wikipedia Arab_World/A_W_Art_Feminism_2019_(1_March_-_15_April_2019)
Q62064918 5404 0 0 .wikidata Faculdade_Cásper_Líbero/Artes_e_Feminismos_São_Paulo_2019
Q7647773 5404 4 0 .wikidata Women's_Art_Register/Melbourne_Winter_Wiki_Edit-a-thon_(Sat_20_July_2019)