Campaign: Demokrati 2018

Under 2018 håller centralmuseerna tillsammans med Wikimedia Sverige en skrivstugeserie på temat demokrati. Demokrati och lika rättigheter är ett gemensamt och ständigt pågående arbete och Wikipedia är ett exempel på det här gemensamma demokratiarbetet där alla kan hjälpas åt och bidra med fri kunskap till alla. Och ju fler som bidrar, desto bättre och mer representativt blir Wikipedia, så kom och hjälp till du också!