4
Programs
42 tooltip default logo
Editors

100 %

up-to-date with training

1M
Words Added
2 tooltip default logo
References Added

This is the number of reference tags added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the ORES article quality model, and is only available for some languages.

31.6M
Article Views
5.19K
Articles Edited
684
Articles Created
2.12K tooltip default logo
Commons Uploads

250

files used in articles

520

total usages across languages

Interwiki Women Collaboration 2020 Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the ORES article quality model, and is only available for some languages.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Abel Azcona 341509 0 5172 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
রাজস্থানে কোভিড-১৯ এর বৈশ্বিক মহামারী 116733 0 41 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
30 Rock 88892 0 4940 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
নরওয়ের ইতিহাস 76165 0 134 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Նատալի Գրամս 47396 0 5 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
খ্রিস্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দ 43246 0 116 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Hertha Berlín 40560 0 10225 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
প্রাণিভূগোল 37549 0 155 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Ռիչարդ Բրենսոն 36178 0 37 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
অ্যান্টার্কটিকার জলবায়ু 34676 0 130 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Քլեո Վիրջինիա Էնդրյուս 34002 0 77 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
উগান্ডার ইতিহাস 33533 0 112 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
ভূতাপীয় নতিমাত্রা 32044 0 85 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Յուլիա Սիստեր 31302 0 49 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ալմա Սունդքվիստ 30207 0 8 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
অয়ন বায়ু 29604 0 134 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
ভূত্বক বিবর্তন 29125 0 67 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
জীবগোষ্ঠী 29064 0 139 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Սինգապուրի բուսաբանական այգի 28375 0 24 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Քեյթլին Ռիվերս 28264 0 144 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ তাপ থলি 27487 0 126 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
চেক প্রজাতন্ত্রের ইতিহাস 26080 0 57 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
উত্তরাখণ্ডের ইতিহাস 24488 0 69 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Sarah Mullally 24319 0 156 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Նեֆրեկտոմիա 23594 0 72 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
তাতারস্তানের ইতিহাস 23551 0 116 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Քեթլին Լոնսդեյլ 23066 0 47 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
মিশ্র আগ্নেয়গিরি 23064 0 109 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
বার্মায় জাপানি দখলদারিত্ব 21891 0 45 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Անանդի Գոպալ Ջոշի 21816 0 110 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
মাধ্যম ও যোগাযোগের ভূগোল 21752 0 69 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
মধ্য-আটলান্টিক শৈলশিরা 21578 0 97 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Religión en Perú 21335 0 15259 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
মরুজ জলবায়ু 21148 0 116 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Service Civil International 20829 0 65 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
বার (একক) 20733 0 104 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Քեթի Դորես 20702 0 158 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
অ্যাপালেশিয়ান মালভূমি 20586 0 76 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
বোরা বায়ুপ্রবাহ 20448 0 47 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
মানচিত্র বর্ণন 20112 0 112 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
ভূত্বক 19868 0 173 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Ուկրաինական խոհանոց 19688 0 49 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
ম্যারিনা ক্যাভাজ্জানা 19116 0 49 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
সিন্ডার কোণ 18052 0 57 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Ցզյա Չժանկե 18049 0 11 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Եկատերինա Լահնո 17885 0 7 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ելենա Մալիշևա 17798 0 43 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Անջելա Ռասմուսեն 17790 0 59 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մարվան (ամրոց) 17779 0 52 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Բորիս Պաշ 17762 0 12 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Յան Մասարիկ 17059 0 39 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մելանի Օտտ 16524 0 41 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ռահել Պլաուտ 16502 0 107 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ռենե Կլեր 16311 0 62 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ֆերուչչո Լամբորջինի 16277 0 57 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Hada de los dientes 16241 0 5435 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
পলি জমা 16043 0 184 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
গ্যাবনের ইতিহাস 15892 0 57 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Resistencia Ancestral Mapuche 15754 0 3489 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Անդրեա Ամմոն 15654 0 82 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Salón de la Fama de los Compositores Latinos 15628 0 1268 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Նիլ Դայմոնդ 15627 0 51 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ումշլագպլաց հուշարձան 15456 0 85 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ալիս Ռոս-Քինգ 15289 0 65 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
দ্রবীভূত ভার 15262 0 31 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Աննա Վոլկովա 15018 0 44 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Chabuca Granda 15015 0 46890 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Angela Rasmussen 14863 0 74 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
আদেলাইদা আভাগিয়ান 14855 0 112 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Նորվիչի նկարիչների դպրոց 14721 0 41 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Նադինե Քարոն 14022 0 38 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մարինա Կավացցանա 14002 0 28 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Անդրեյ Մալիշկո 14002 0 28 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Սոնիա Մաչանիկ 13947 0 17 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Բաթլերյան համալսարան 13922 0 34 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Վեներինա ճանճակալ 13502 0 57 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ռեբեկա Կաց 13382 0 51 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Նաոմի Ամիր 13223 0 20 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Pobreza extrema 13216 0 18154 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Մշակութային տեղափոխված արժեքներ 13134 0 116 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ումշլագպլաց 12986 0 77 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
অ্যানি আজগাপেতিয়ান 12949 0 100 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Ռութ Արնոն 12668 0 10 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ստեֆանիա Լիբերակակիս 12635 0 89 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Jeanne Mance 12628 0 100 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Մաթիլդ Մենենդես 12524 0 15 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Techo de algodón 12338 0 1305 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Թեյ համտեսող տիկին (գիտափորձ) 12162 0 29 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Դոսսիբայ Պատել 12049 0 19 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Գրենլանդական սառցե վահան 11946 0 24 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Դիզայնի թանգարան (Ցյուրիխ) 11780 0 33 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Dorothea Rhodes Lummis Moore 11761 0 13 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Բեռլինկա (գրադարան) 11612 0 29 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ավգուստա Չիվի 11509 0 68 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մերի Քինգսլի 11504 0 68 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Արթուր Ֆադեն 11466 0 54 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ռախել Շտրաուս 11389 0 60 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Ուկրաինայի պատմության թանգարան 11367 0 46 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Իրինա Անտոնենկո 11287 0 9 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Սիլվիա Կինտելա 11254 0 96 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մաբել Բիանկո 11146 0 16 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Վերին Կարմիրաղբյուրի պատմության թանգարան 11130 0 114 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Քադիշ (ֆիլմ, 2019) 11023 0 60 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Անդրեյ Մալիշկոյի հուշարձան (Կիև) 11018 0 49 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մաքսմիլիան Բիրխեր-Բեներ 10993 0 334 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Աննա Արզումանյան 10984 0 40 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ժորժ Լոնտեր 10867 0 43 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Կամալա Սելվարաջ 10812 0 48 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
লরা কন্টি 10717 0 34 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Մարինա Սիլվա 10641 0 44 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Միջազգային բանակային խաղեր 10639 0 54 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Elizabeth Ngugi 10577 0 49 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Լուիսա Գուիդոտի Միստրալի 10566 0 18 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Հաշվապահական կրթության և հետազոտությունների միջազգային ասոցիացիա 10501 0 46 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ամալյա Ֆլեմինգ 10427 0 11 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
লঘুস্তরায়ণ 10292 0 67 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Donna E. Davies 10221 0 27 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Չժան Ցզինհուեյ 10154 0 69 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ռայմոնդ Ֆեյստ 10132 0 145 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Վ. Լենինի տուն-թանգարան (Վիբորգ) 10059 0 37 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ալինա Պենկովսկայա 10041 0 34 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Միսս Իտալիա 9880 0 56 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Օդային հարված (ֆիլմ, 2018) 9862 0 83 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Վաթեռլոոյի համալսարան 9845 0 27 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Պեգգի Լիպտոն 9842 0 32 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Վալտեր ֆոն Ռեյխենաու 9774 0 56 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Հուշարձան (Վերին Կարմիրաղբյուր) 9745 0 842 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Լռության լաբիրինթոսում 9710 0 26 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Mahmoud al-Mabhouh 9614 0 304 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Սամանտա Նատ 9498 0 40 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Քաղցր թեյ 9453 0 59 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
আলফ্রেড এ্যাডলার 9373 0 64 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Չժոու Ֆոհայ 9362 0 40 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մադլեն Պելետե 9322 0 68 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Anne Azgapetian 9307 0 105 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Envy Peru 9273 0 6159 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Դժոխք` ետնամուտքով 9258 0 38 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
নিকে কর্নেচকি 9207 0 44 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Հալիֆաքս 9160 0 45 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Man in an Orange Shirt 9159 0 1431 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Լուիզա Բրայանթ 9126 0 52 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Չոր նախաճաշեր 9101 0 66 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Esmeralda Mitre 9100 0 108342 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Մեթյու Բրեյդի 9020 0 13 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 9013 0 922 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Այնշտայնի նամակը Ռուզվելտին 9005 0 35 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Katya Sambuca 8813 0 246 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Մարթա Քոն 8804 0 122 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Անձնական հարց (գիրք) 8726 0 45 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Կին Յամեի 8686 0 61 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Բրազիլիայի Ազգային կոնգրես 8662 0 162 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Margaret Todd 8544 0 84 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ուիլյամ Սթեյգ 8478 0 54 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Երկուսը տիեզերքում (ֆիլմ, 2016) 8333 0 65 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Vera Álvarez 8327 0 128 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Սապիրի մրցանակ 8291 0 43 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Լադոյի տուն 8149 0 65 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
TERF 8134 0 33906 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
সিলভিয়া মন্টেফোসচি 8093 0 81 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Խաղողի հյութ 8014 0 126 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Փարվանե Վոսուղ 7988 0 35 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Խաչված մատներ 7981 0 66 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ստելլա Աբիդ 7946 0 49 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Անելյա Կժիվոն 7891 0 17 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մարգարիտ Շամպենդալ 7880 0 22 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Յուդիտ Էսսեր Միտտագ 7875 0 18 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Վլադիմիր Կուբիյովիչ 7825 0 41 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մադլեն Բրես 7686 0 113 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Lynda Carpenito 7682 0 304 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ազգային դիմադրության թանգարան 7676 0 42 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Իյո Արակի 7668 0 32 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Nilda Callañaupa Álvarez 7632 0 186 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Սպիտակ բրիգադ 7586 0 46 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Պաուլա Հայման 7579 0 47 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ռոսինա Հեյկել 7569 0 117 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ֆլորա դե Պաբլո 7568 0 43 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Կադամբինի Գանգուլի 7509 0 20 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
আদা বুফুলিনী 7496 0 132 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Ռութ Բեյդեր Գինզբուրգ 7479 0 140 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Յարոսլավ Մարեկ Ռիմկևիչ 7434 0 56 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Սամիա ալ-Ամուդի 7425 0 21 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Դոլորս Ալեու Ռիերա 7422 0 15 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Սելվա Ալ-Հազա 7414 0 36 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Սուշիլա Նայար 7378 0 30 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մարիամ Ֆարդուս 7377 0 31 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Վիլեն Մարտիրոսյան 7353 0 65 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Mando Dalianis 7324 0 55 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Բնակարանային ապահովագրություն 7308 0 47 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ռենե Գոսիննի 7286 0 34 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Paratextualidad (teoría literaria) 7253 0 2289 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Անետ Էլիզաբեթ Մահոն 7248 0 54 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Աննա Շաբոնովա 7181 0 107 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մարգարեթ Լին Քսավիե 7167 0 79 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Բերնիս Ռուբենս 7163 0 113 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Տապակած կանաչ լոլիկներ 7163 0 17 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Roselyn Nugba-Ballah 7153 0 19 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Աննա Ազգապետյան 7140 0 64 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Իրենա Սավիցկա 7137 0 45 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Complejo Administrativo del Sector Público Pesquero 7127 0 206 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Էմիլյա Ֆոգելկլու 7122 0 54 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Փարիզը քնեց (ֆիլմ, 1923) 7122 0 70 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Օռլանդո Գիբոնս 7106 0 34 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Petra De Sutter 7104 0 7904 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Նոր Շոտլանդիա (թերակղզի) 7103 0 76 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Grace Kodindo 7092 0 27 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ալլենթաուն(Փենսիլվանիա) 7077 0 43 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Քերոլին Ջոնս 7054 0 11 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մարի Հայմ-Ֆյոգտլին 7023 0 88 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Viorica Agarici 7003 0 62 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Մարիա Ուսպենսկայա 6998 0 10 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Վոլֆգանգ Լիբենայներ 6994 0 23 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Կլարա Էմիլիա Սմիթ 6984 0 44 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Adrián Esper Cárdenas 6981 0 2020 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Hauser & Wirth 6977 0 17 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
কার্লা ক্যাপ্পনি 6929 0 95 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 6924 0 627 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Harriet Acland 6896 0 46 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Día de la Dignidad Nacional 6880 0 1976 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Քեն Ռոբինսոն 6823 0 91 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ուլուջանլար բանտ-թանգարան 6778 0 8 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
এবেল্লা 6760 0 74 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Թարսեմ Սինխ 6660 0 56 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Նեապոլի չորս օրը 6606 0 51 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Քյոնիգսբերգի ռմբակոծում 6576 0 26 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Zalagasper 6500 0 104 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
কারিমা বেগম 6458 0 24 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Սյուզան Հայհուրստ 6381 0 17 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Jean Kapata 6377 0 12 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Բրոգլիո եղբայրների կոթող 6375 0 9 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ռոզա Դայնելի 6328 0 18 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Արիել Օրտեգա 6292 0 34 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ստեֆան Գրապելլի 6271 0 9 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Էլիսոն Կրաուս 6232 0 53 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Հոմա Դարաբի 6205 0 7 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Winifred Hector 6201 0 27 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Կառլո Սկորցա 6194 0 26 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Լաուրա Կոնտի 6161 0 13 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Առևտրական Մոսկվինի տուն 6141 0 82 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Pink Shoe Laces 6077 0 177 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ալբեր Պրեժան 6072 0 56 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Փաստ (ֆիլմ) 6066 0 39 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ponche de huevo 6061 0 9661 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Մեծ ակցիա 6056 0 85 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Աննա Ջորդանո 6036 0 13 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Լուիզա դե Կիրիլին Լոուրենս 6009 0 62 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Constance Stone 5997 0 202 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Pupusería 5993 0 190 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
আদ্রিয়া সান্তোস 5978 0 22 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Միրիամ Ադելսոն 5944 0 22 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Նադեժդա Դուրաչենկո 5927 0 117 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Cardo o ceniza 5900 0 1305 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Պետրոս Առաջինը Պետերգոֆում հարցաքննում է արքայազն Ալեքսեյին 5889 0 59 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Գորդոն Լայտֆուտ 5871 0 41 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Անգելիկի Պանագիոտատոու 5866 0 9 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Քլելիա Լոլլինի 5852 0 128 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ֆերիդ Ջանիչ 5837 0 27 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Գալինա Միխայլովա 5809 0 63 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մինու Մոհրազ 5781 0 9 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Սիմոնա Տաններ Շոմե 5751 0 59 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մերի Սիկոլ 5749 0 24 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մարիա Էլիզաբետա Հեսելբլադ 5689 0 27 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Միյոշի Ումեկի 5657 0 17 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Բվերով տուն (Վիբորգ) 5633 0 53 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Sophie Zahrtmann 5609 0 17 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ալինա Սանչես 5597 0 60 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Սուրբծննդյան երգ (կտավ) 5584 0 30 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Եժի Էյնհորն 5578 0 41 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Հայաստանի Բարձրագույն խումբ 2020-21 (ֆուտբոլ) 5570 0 141 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Սեր. երաշխավորված է 5543 0 45 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ethel Gordon Fenwick 5534 0 388 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Anne Marie Rafferty 5511 0 40 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 5486 0 455 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Մուհամմեդ Ռեզա Շաջարիան 5450 0 155 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մարգարիտա Իգեր 5450 0 44 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Էլլա Քեմփբել Սքարլետ 5426 0 16 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
জারুহি কাভালচিয়ান 5411 0 58 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Rebecca Strong 5409 0 102 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Շրջափակված Լենինգրադի երեխաներին նվիրված հուշարձան 5408 0 45 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Lima de veras 5358 0 270 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Էբրու Թիմթիկ 5342 0 177 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Պարող մարդը 5287 0 34 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
El puente de los suspiros (canción) 5280 0 982 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ելենա Քալանթարյան 5220 0 36 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
AquaRating 5213 0 70 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 5147 0 583 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Rosina Heikel 5099 0 39 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Mirador de la Memoria 5050 0 1196 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ալթա Բեյթս 5043 0 36 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Լրագրության և նորությունների թանգարան 5042 0 30 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
এ্যালডা ফুচি 5032 0 84 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Արման Էլբերտ 5031 0 120 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
লায়লা আদামিয়ান 5015 0 29 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Alianza de Saneamiento Sostenible 5002 0 37 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ալֆրեդո Բալդոմիր 5000 0 67 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Իրինա Յանինա 4997 0 68 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Կարոլին Շուլց 4978 0 5 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ռալֆ Հեգնաուեր 4947 0 34 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Álvaro Villar 4927 0 6742 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ամելիա Յոմանս 4914 0 118 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Բարբրո Վեստերհոլմ 4911 0 33 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Պիեռ Սերեզոլ 4881 0 46 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Իդա Հեգնաուեր 4875 0 101 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Եվգենիա Սակերդոտե դե Լուստիգ 4837 0 10 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Յոթ աղբյուր (Գորիս) 4827 0 402 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Campus UTEC 4776 0 925 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ջուզեպպե Ձանարդելլի 4756 0 50 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Monumento a Chabuca Granda 4743 0 366 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Լոսինա 4736 0 84 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Jane Stocks Greig 4716 0 44 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Jacqueline Felice de Almania 4710 0 241 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Մագդալինա Մելքոնյան 4701 0 59 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Zdenka Buben 4607 0 8 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Álvaro Abós 4576 0 248 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Պատրիկ Գազազյան 4570 0 128 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Nína Dögg Filippusdóttir 4486 0 870 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Մարիա Շատելեն 4438 0 72 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Sa'diniso Hakimova 4413 0 18 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Սուրեն Ավետիսյան (տնտեսագետ) 4408 0 85 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Khadijetou Lekweiry 4381 0 24 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Կոլերիա 4363 0 25 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մուլեն Ռուժի ուրվականը (ֆիլմ, 1925) 4348 0 103 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Վաղենակներ 4329 0 62 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Արեգակի խավարում (2060 թվականի ապրիլի 30) 4327 0 178 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Լայոնել Էնգիմեա 4325 0 86 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Cecilia Paz 4307 0 55 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
El robo de la historia 4303 0 118 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Monumento a Pelayo 4291 0 226 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Nessuno mi può giudicare (canción) 4281 0 60 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Սմբատ Ավագյան 4228 0 76 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Gaza 4220 0 3818 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Մարիա Բերտիլա Բոսկարդին 4219 0 71 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
ভারভারা সাহাকিয়ান 4216 0 57 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Չավարտված ֆիլմ 4176 0 54 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Maria Augusta Generoso Estrela 4166 0 69 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Leyes contra la discriminación 4151 0 627 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
La deuda (película de 2015) 4110 0 268 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Շվեյցարական ազգային թանգարան 4109 0 21 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ալմա Ջեյն Ֆրիսբի 4089 0 82 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Լիլիա Չիլինգարյան 4089 0 63 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Janet Greig 4084 0 32 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Kavita Seth 4076 0 83 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Իսաբել Ռոդրիգես 4029 0 8 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
এলেনা কালান্তরীয়ান 4025 0 85 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Abolicionismo de la prostitución 3994 0 9549 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Սոկրատ Գալուտաշվիլի 3964 0 82 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ագնես ֆոն Կուրովսկի 3917 0 41 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Mary Page Stone 3909 0 48 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Անտոնիո Սենի 3876 0 43 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 3868 0 526 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Թամարա Աստաֆևա 3860 0 83 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Բոբ Ուիլս 3857 0 33 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Էլեն Սանդելին 3855 0 54 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մակեդոնական խաչ 3847 0 47 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Coquito (texto) 3844 0 534 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Orden al Mérito de la Mujer 3823 0 166 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ադրիանուս Ջայասեպուտրա 3815 0 94 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ռադիո Փարիզ 3807 0 29 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Q61315167 3790 0 56 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Iglesia y Convento de los Descalzos 3766 0 186 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Imad Mugniyah 3762 0 946 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Madonna, inocencia perdida 3753 0 97 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Արեգակի խավարում (2020 թվականի դեկտեմբերի 14) 3720 0 61 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Cebiche 3699 0 67505 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
El caballero Carmelo (cuento) 3698 0 29134 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Angeliki Panagiotatou 3691 0 26 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Día del Cajón Peruano 3674 0 253 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Աննա Ստեկսեն 3667 0 71 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
La lunareja 3653 0 370 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Día Nacional del Ceviche 3634 0 64 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Նասրին Օրյակհիլ 3623 0 19 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Q64343301 3573 0 58 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Էմանուելա Սետտի Կառարո 3570 0 20 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ադա Փաթերսոն 3545 0 95 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Antonio García Villarán 3532 0 5965 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
1 Giant Leap (álbum) 3480 0 45 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Casa de Pilatos (Lima) 3468 0 2444 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Faye O'Connor 3458 0 164 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ռենե Կլերի մրցանակ 3417 0 14 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Reguetón 3387 0 158510 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Renzo Sicco 3387 0 178 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Priyanka (drag queen) 3365 0 452 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
El precio de la pasión 3335 0 468 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Sancta Lilias 3298 0 39 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Սիրուն Մինաս 3293 0 65 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Gobierno y política de la Autoridad Nacional Palestina 3271 0 1758 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
আমচুর 3261 0 59 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Ուելսի արքայազնի կղզի 3239 0 85 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
La espera en el tiempo 3235 0 124 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Խաչ և բոց 3208 0 39 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Livia Azzariti 3203 0 34 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
ক্রিশ্চিয়েন রিমন 3201 0 53 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
The way you dream 3170 0 30 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Judith Goslin Hall 3158 0 51 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Landó (canción) 3140 0 95 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Fava de Manosque 3138 0 40 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ernesto Tulbovitz 3134 0 102 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Alberto Morate 3130 0 219 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
My Culture 3109 0 39 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Grace Clara Stone 3103 0 94 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
La Ibérica 3092 0 1837 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Էլենոր Անդրեա Անդրեեն 3084 0 6 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Recuerdos que mienten un poco 3077 0 163 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 3064 0 443 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Alda de Siena 3029 0 108 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ջուզեպպե Սարակկո 3028 0 51 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ազար Անդամի 3027 0 13 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Սպիտակ աղմուկ 3022 0 90 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Sindey Bernal 3009 0 115 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Fina estampa 2999 0 2585 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Cicely Saunders 2999 0 769 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Iniciativa de las Naciones Unidas para la educación de las niñas 2977 0 32 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Norberto Mario Oyarbide 2970 0 31009 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Runan Caycu 2966 0 208 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Corporación Mundial de Socorro de la Asociación Nacional de Evangélicos 2946 0 75 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Paula Arraigada 2937 0 276 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Q99433151 2924 0 8 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Desigualdad educativa 2912 0 1180 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Luciérnagas (película) 2894 0 326 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Վարդուհի Խաչատրյան (բժշկուհի) 2883 0 123 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Quinta Leuro 2860 0 270 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Cholo (película) 2821 0 170 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Bimola Kumari 2817 0 18 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Rosa Inés Colombo 2789 0 286 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Եկատերինա Բալոդ 2782 0 28 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Mary Adelaide Nutting 2770 0 136 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
La Cocina de Don Pedrito 2766 0 276 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Դրոշի ասեղնագործումը 2759 0 87 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Guillemette du Luys 2751 0 47 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Elena Kalantaryan 2750 0 121 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Անա Մարիա Սենո 2744 0 33 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Amores prohibidos 2734 0 241 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Իրինի Սերետի 2728 0 44 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Manariqsisqa. Soldado desconocido 2724 0 178 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Barbara Lagoa 2721 0 320 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Zaynab al-Awadiya 2718 0 70 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Camila Cibils 2712 0 217 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Día de la Medicina Peruana 2709 0 658 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
El enigma de la habitación 622 2685 0 1527 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Andrew Przybylski 2678 0 130 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Saqra 2657 0 183 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Aventura Culinaria 2647 0 146 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Circuncisión 2643 0 105322 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Yamandú Marichal 2641 0 94 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Մխիթար Ջրբաշյան 2628 0 51 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Nekketsu 2626 0 2279 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Podstakannik 2610 0 87 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Vuelo 847 de TWA 2594 0 1592 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Rabonas, las mujeres de la guerra 2571 0 120 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Kurt Aust 2570 0 133 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 2568 0 562 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 2565 0 526 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
1 Giant Leap 2564 0 81 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Semana de los Objetivos Globales 2562 0 99 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Zaruhi Kavaljian 2558 0 39 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Coraje (película) 2558 0 672 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Rosette Poletti 2548 0 87 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Lía Schenck 2546 0 101 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Madonna y The Breakfast Club 2532 0 116 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Էմմի Կարոլինա Ռապպե 2531 0 48 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 2508 0 531 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Amal Bishara 2505 0 28 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Vera Heller 2494 0 82 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Danzantes de Levanto 2493 0 126 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Դավիթ Գյուրջինյան 2487 0 310 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Monumento a Don Pelayo en Covadonga 2478 0 213 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Արման Աղաջանյան 2456 0 70 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Myriam Royón 2415 0 137 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 2409 0 548 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Whirimako Black 2386 0 63 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Milita Alfaro 2383 0 183 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Día de la Enfermería Peruana 2377 0 120 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Վաչագան Դուլունց 2367 0 52 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Tracy Trinita 2358 0 210 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Mahkam Pulodova 2357 0 42 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ricardo Ramón Jarne 2356 0 59 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Jane Fraser 2351 0 712 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Haydée Ballesteros 2348 0 99 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Tsai Ah-hsin 2332 0 16 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Lil Bettina Chouhy 2331 0 120 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 2329 0 498 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Abuso de sustancias 2329 0 6277 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ruth Bleier 2325 0 156 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Joacim Hansson 2311 0 89 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Plaza Independencia (Tandil) 2301 0 293 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Batalla de Miraflores 2300 0 7158 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Paulino Pérez Vera 2294 0 158 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Mariela Guadagnoli 2293 0 45 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Los Shapis en el mundo de los pobres 2292 0 139 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ziraldo 2276 0 218 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Advertencia de científicos del mundo a la humanidad 2274 0 153 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Nessuno mi può giudicare (película) 2271 0 76 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Caffè Bardi 2268 0 41 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Յոսեմիթ ջրվեժ 2264 0 12 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Industrias sostenibles 2237 0 35 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Susana Pereyra 2216 0 245 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Naomi Amir 2215 0 59 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Martin Salvetti 2180 0 243 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Qhapaq negro 2173 0 224 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Dervy Vilas 2171 0 78 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Silvana Espiga 2171 0 158 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Escuela de Música Vicente Ascone 2169 0 11 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Talca 2159 0 111 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Bhakti Yadav 2157 0 7 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Reducto. La última línea de defensa de Lima 2153 0 168 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Filippo Grandi 2142 0 236 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Lu Pau-ching 2138 0 27 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 2134 0 639 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Fumino Kunimitsu 2129 0 25 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Alejandro Camino 2125 0 425 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Mieko Kamiya 2114 0 77 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Mauricio Almada 2105 0 92 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Retraso en el crecimiento 2100 0 128 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Idy Hegnauer 2096 0 22 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Largo pétalo de mar 2096 0 3250 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Rosanna Gusmano 2088 0 10 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
La revolución y la tierra 2079 0 3350 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Empapelado con papel higiénico 2075 0 76 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 2062 0 434 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Աբիտուրիենտ 2058 0 5 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Mónica Willengton 2057 0 302 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Iliana Da Silva 2053 0 1461 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Mahmud Abás 2043 0 5401 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Fundación World Wide Web 2025 0 99 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
José Luis Melgarejo Vivanco 2011 0 144 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Regulacionismo de la prostitución 2009 0 318 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Mariana Maggio 2006 0 548 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Trabajo no remunerado 1993 0 513 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Eduardo Alvariza 1972 0 59 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Pablo Fabregat 1956 0 488 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Adela Dubra 1933 0 157 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ana María Bentaberri 1927 0 257 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Papaíto Piernas Largas 1924 0 6702 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Mercedes Ninci 1897 0 3379 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 1896 0 562 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
রোজা দাইনেলি 1895 0 57 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Sukhumbhand Paribatra 1885 0 16 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Luisa Revilla 1873 0 143 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Yvette Trochón 1872 0 57 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Sol de noche 1866 0 262 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Silvia Novarese 1864 0 149 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Gerardo Ciancio 1843 0 242 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Buddhamitra 1805 0 209 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Andrés Ricciardulli 1791 0 111 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Cecilia Baraldi 1788 0 177 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Luciano Saracino 1778 0 282 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Antonio Dabezies 1763 0 75 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Choque de puños 1762 0 2303 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Santo Domingo de Yungay 1759 0 301 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 1755 0 548 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Cristina Canoura 1743 0 76 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Միքայել Հարությունյան (ռազմական գործիչ) 1731 0 48 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Pilar García Almirall 1727 0 121 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ojos de perro 1705 0 146 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Jaled Meshal 1685 0 461 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ayano Kunimitsu 1667 0 0 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Premio Estrella del Sur 1659 0 157 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Saneamiento mejorado 1653 0 67 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Unión de Surf del Uruguay 1640 0 36 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Florencia Gattari 1618 0 100 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Miguel Nogueira 1618 0 414 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Radio del Sur 1617 0 223 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Atentado a la AMIA 1607 0 35673 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Viviana Bilotti 1594 0 72 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Pathum Wan 1576 0 44 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Lillian Wald 1573 0 644 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
The Hunger Project 1562 0 49 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Fuente de agua mejorada 1558 0 146 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Palacio Municipal de Tandil 1536 0 109 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Tarde lo que tarde 1494 0 1100 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Jorge Savia 1481 0 83 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Feminismo separatista 1465 0 5001 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Hassan Izz-Al-Din 1456 0 100 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Gerontofilia 1448 0 7229 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Andrea M. Ghez 1443 0 30533 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ángeles Lasso 1407 0 167 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ermita de Nuestra Señora de las Nieves (Porcieda) 1391 0 46 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
অলিয়েক্সান্দর দভজেন্‌কো 1389 0 37 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
সালাদ 1376 0 143 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Mariano Cirigliano 1366 0 778 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
মহালয়া (চলচ্চিত্র) 1363 0 825 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Leila Khaled 1363 0 1640 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Agar manitol salado 1360 0 12416 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Dinorah López Soler 1352 0 177 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Alberto Gallo (periodista) 1344 0 53 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Dorothy Snell 1313 0 26 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Macarena Langleib 1313 0 168 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Monumento a Don Pelayo en Cangas de Onís 1286 0 110 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 1273 0 336 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Մարգարեթ Բուրք-Ուայթ 1268 0 163 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Otto Skorzeny 1268 0 14954 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Cecilia González 1267 0 241 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Collette Spinetti 1213 0 1015 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
El puente de los suspiros 1184 0 113 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Derecho de acceso a Internet 1160 0 5693 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
La niña que miraba los trenes partir 1156 0 136 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Asesinato de Sandra Cabrera 1149 0 676 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Sociedad Alemana de Cooperación Internacional 1140 0 1977 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Margarita Caro Tobar 1136 0 338 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 1120 0 1247 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Juan Carlos Pugliese (hijo) 1109 0 494 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Dinorah Polakof 1080 0 57 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Q3604911 1052 0 15 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Señor Cautivo de Ayabaca 1040 0 8892 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Չեդվիկ Բոուզման 1029 0 979 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Organización Mundial de la Salud 1022 0 85334 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Sopa paraguaya 1021 0 7335 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina 1019 0 99 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ցյուրիխի պատկերասրահ 1015 0 31 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Այվերի Բրանդեյջ 1015 0 64 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Leonor Ordóñez 1002 0 448 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Catalina de Palleja 994 0 1561 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Շախմատի աշխարհի առաջնություն 991 0 68 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Anwar el-Sadat 989 0 12991 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Q7633851 984 0 7 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Jessy López 983 0 2276 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
María Jesús Fabini 982 0 106 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Dora Szafir 976 0 143 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Daniel Baldi 974 0 3247 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Servicios financieros 958 0 11489 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Richard Porta 956 0 4947 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Dani Umpi 955 0 3094 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Alfonsina Maldonado 955 0 15494 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Robert Lima 955 0 2719 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Nicolás Cuestas 954 0 2497 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Patricia Wolf 954 0 3032 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Antiperuanismo 953 0 1114 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Presidente del Estado de Palestina 952 0 300 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Lucila Rada 938 0 2045 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Presidente de la Autoridad Nacional Palestina 901 0 971 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ամերիկյան կոկեր-սպանիել 898 0 154 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Con Sabor a Perú 895 0 156 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Pupusa 882 0 13333 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Robert Silva 878 0 1818 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Q17198699 872 1 15 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Autoridad Nacional Palestina 870 0 7863 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Silvana Corso 864 0 487 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Emily Valentine 864 0 57 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
उत्तम कुमार 863 0 605 hi.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Գեորգ Կանտոր 861 0 178 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Իդֆուի տաճար 853 0 26 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Գերվասիա Վարդանյան 847 0 41 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Աղասի Այվազյան 839 0 755 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Laura Martínez (presentadora) 826 0 2145 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Kukuli 820 0 287 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Tecnologías de la información y la comunicación 805 0 292452 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Jacques Lacan 797 0 51520 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Romina Fasulo 797 0 3267 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Álvaro Recoba 796 0 15024 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Santiago Tavella 795 0 3550 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Historia de los judíos 791 0 43227 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Marcela Pini 790 0 114 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Insignia amarilla 788 0 6728 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Toma de La Brea y Pariñas 788 0 1820 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Rabona (personaje) 787 0 4238 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Diego Delgrossi 787 0 1728 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Primer plato 785 0 8347 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Սթենլի Կուբրիկ 776 0 88 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
David Furley 769 0 22 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Héctor Béjar 768 0 724 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Q65071970 760 0 54 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Asociación Internacional de Asiriología 758 0 71 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Javier Heraud 734 0 13896 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Objetivos de Desarrollo Sostenible 733 0 56991 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Orientación vocacional 732 0 20102 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Premios Alas 731 0 200 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Plaza Mayor de Lima 724 0 6511 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
বাংলাদেশী মসলার তালিকা 720 0 2467 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
God is a DJ (canción de Faithless) 716 0 111 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Քաղաքացիական պատերազմ Լիբիայում 715 0 123 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Հելեն Լևիթ 701 0 52 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Բիշոն ֆրիզ 699 0 160 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Der Zibet 688 0 62 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Mónica Bottero 686 0 1083 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Լեոնիդ Գրեկով 682 0 47 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Islandia 680 0 99297 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Prohibicionismo de la prostitución 678 0 208 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Q98663240 677 0 18 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Miryam Quiñones 667 0 210 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Էրվին Քյոնիգ 653 0 15 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Día Internacional de la Enfermera 638 0 3644 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Desastre natural 638 0 370365 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Lula Esquivo 627 0 22 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Թամիրեշ 620 0 48 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Tasa bruta de mortalidad 610 0 43443 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Claudia Fernández 609 0 4358 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Dyke March 602 0 71 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Flávia Lins 595 0 583 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Luis Dubón 593 0 131 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Q1053100 591 0 12 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Q16379945 591 0 44 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Առօրյա կյանք 589 0 63 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria 586 0 352 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
¡Qué bueno, qué bueno! 585 0 149 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Q3827749 581 0 24 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Consejo Previsional Mundial 576 0 23 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Անգել (հեռուստասերիալ) 569 0 8 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Q4057379 568 0 23 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Huaqueo 567 0 1511 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Սամսոն Հարությունյան 564 0 25 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Կարա Ուոքեր 560 0 10 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Florencia Ortiz 560 0 2390 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
ক্রিস্টি দাউস 555 0 8 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Evelyn L. Pruitt 546 0 73 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Q19898437 542 0 30 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Alfajor (Latinoamérica) 542 0 30513 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Q2467169 530 0 3 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Q18421596 527 0 4 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Վասիլի Սոկոլով (նկարիչ) 522 0 57 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Q3347885 521 1 11 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Leonardo Borges 519 0 195 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Chenopodium quinoa 518 0 47988 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
La flor de la canela 517 0 7110 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Լորեն Անդերվուդ 516 0 7 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
আলু পরোটা 516 0 238 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Ռոլան Ժոֆե 515 0 22 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Pueblo judío 514 0 97470 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Թասիլմա Նասրին 512 0 23 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Guilad Schalit 512 0 712 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Gabriel Corrado 510 0 11302 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Diabetes UK 508 0 75 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Q7367034 504 0 19 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Էլիզաբեթ Սոֆի Շերոն 502 0 6 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Cuartel General del Ejército del Perú 502 0 2366 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Caspiroleta 501 0 1631 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
José Antonio (canción) 500 0 2483 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Վլադիմիր Կիսելյով 496 0 22 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Marella Caracciolo 495 0 292 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Puente de los suspiros 493 0 2291 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Այնտեղ, ուր դիպչում են ձեռքերը 490 0 39 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Pablo Bartol 487 0 1731 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Carlos Tanco 487 0 5565 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Bailarines (Pettoruti) 486 0 151 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Fridays For Future 484 0 7420 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Q2867156 475 0 57 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Q101498 474 0 0 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Instituto Metodista Universitario Crandon 467 0 113 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Eyes Without a Face 465 0 312 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Q3613550 463 0 0 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Վաչիկ Ազիզյան 462 0 38 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ricardo Pallares 462 0 79 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Նիլ Գիլևիչ 458 0 22 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Լելիո Լեգորիո 456 0 4 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Q30335916 455 0 0 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Q47482796 455 0 36 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Q3349381 454 0 13 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Q2295877 452 0 11 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Guadalupe Romero 451 0 132 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
ডালনা 450 0 72 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Q455854 449 0 48 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Christian Di Candia 441 0 5487 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
এলাচ 435 0 1302 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Q3658835 432 0 5 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Վիկտոր Շատալին 428 0 47 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Q87974361 427 0 30 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Q895781 426 0 5 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Բրյուս Գելեր 425 0 39 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Q509664 420 0 3 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Jane Freshfield 420 0 23 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Verónica Zavala 420 0 271 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Elgar Baeza 417 0 204 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Սերգեյ Կարապետյան 415 0 50 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
10 ամերիկացի նկարիչներ 415 0 17 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ալեքսանդր Բարսեղյան 413 0 30 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Huevazo 413 0 424 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Antonio García Pintos 413 0 144 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Էռնեստ Պինտոֆ 410 0 26 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մայքլ Փաուել 410 0 17 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Զգուշացե՛ք, ավազակներ են 409 0 62 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Յուրի Վարդանի Հարությունյան 408 0 40 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մարի Ժաննա Դյուբարի 408 0 5 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Դեյվիդ Լոդջ 408 0 20 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Alberto Palatchi 408 0 887 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Una vez hermanos 408 0 837 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Շիխալի Ղուրբանով 407 0 17 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Andrés Abt 407 0 1428 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Իննա Բարսովա 406 0 33 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Oxfam 406 0 4903 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Իգոր Ռոգաչով 404 0 34 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Javier Castro 403 0 202 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Մարի Միրիամ 402 0 14 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Q98636478 402 0 0 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Matilde Urrutia 401 0 1934 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Fortificaciones de la Guerra Civil en el Coll de Balaguer 400 0 169 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ռոբերտ Բորկ 397 0 35 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Օլեգ Լոմակին 396 0 6 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ջոն Գևին 396 0 21 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ռոբերտ Պարկեր 393 0 31 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Վիտալի Վորոտնիկով 392 0 25 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Bomberos de Valladolid 392 0 130 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Agustín Courtoisie 391 0 94 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Դեյվիդ Էյեր 390 0 9 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ignacio Alcuri 389 0 113 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Կամիլ Տոլոն 386 0 16 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մարի Աննինգ 385 0 15 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ամալֆի ափ 383 0 23 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Sonia Breccia 383 0 773 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Անատոլի Գալիև 382 0 21 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ալես Ադամովիչ 379 0 32 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
DrossRotzank 379 0 12557 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Նանսիի ճակատամարտ 378 0 110 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Էրեբունի (վարչական շրջան) 377 0 270 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ուիլյամ Պաուել 375 0 44 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Luciana Sousa 374 0 184 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Póster de Farrah Fawcett con traje de baño rojo 374 0 395 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ալեքսանդր Դեբլեր 371 0 54 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Valentín Trujillo (escritor) 368 0 269 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Աբրահամ Սարգսյան 367 0 45 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Walter Zimmer 366 0 217 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Անդրիյան Նիկոլաև 365 0 23 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Սերգեյ Այվազյան 365 0 14 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Նիյա Աբեսաձե 363 0 51 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ayuda oficial al desarrollo 363 0 2590 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Դեյվիդ Քրեյն 361 0 11 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Aymán az Zawahirí 361 0 6840 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Մարիա Թերեզա Ավստրիացի 356 0 22 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Q4681651 356 0 3 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Días contados 355 0 88 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Սայմոն Քաուել 350 0 47 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մայքլ Իրբի 350 0 10 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մայա Էնջելոու 348 0 89 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Juan Eduardo Azzini 348 0 253 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Parque Reducto n.º 2 348 0 452 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Քեթրին Հարդվիկ 347 0 18 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Երմեկ Սերկեբաև 344 0 20 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Q25643944 344 0 26 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Վլադիմիր Բեեկման 342 0 35 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Pablo da Silveira 342 0 2410 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Atentado contra los cuarteles en Beirut en 1983 341 0 2076 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Arroz con pollo 339 0 11171 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Մեն (ծոց) 336 0 110 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
লেভন বাবুজিয়ান 336 0 24 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Salvador Almaraz López 336 0 458 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Pelea de inválidos 335 0 463 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Guerra sucia en Chile 334 0 443 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ֆրանկո Մարիա Մալֆատի 333 0 24 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Jorge Temponi 333 0 166 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Լիդիա Սալվեր 331 0 94 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Անդրեյ Ստեպանով (դիվանագետ) 329 0 61 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
San Juan de Letrán (estación) 329 0 723 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Բորիս Շեյնին 327 0 33 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Q8672099 327 0 0 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Alicia Torres 327 0 138 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Նիկոլաե Տեստեմիցանու 326 0 32 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Roberto Oscar González 326 0 52 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Zahi Hawass 326 0 6389 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Educación preescolar 326 0 39631 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Premio Marcelo Jelen 326 0 44 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Խաչիկ Հովակիմյան 325 0 48 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մշուշաքող 324 0 22 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Q6881572 324 0 9 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Վլադիմիր Սոբչենկո 321 0 24 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Էլթոն Ջոն 320 0 824 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Gladys Ceretta 318 0 64 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Սեմ Լեյսի 317 0 14 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Historia de los judíos en Uruguay 317 0 483 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Q195931 315 0 4 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Luis Yarzábal 315 0 80 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Թոմ Վուլֆ 314 0 13 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ստանիսլավ Գովորուխին 314 0 15 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Q7015952 313 0 20 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Hospital Británico (Montevideo) 313 0 435 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Լյուդմիլա Կորոտկինա 312 0 24 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Արիֆ Փաշաև 312 0 303 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Շառլ Բելմոն 312 0 13 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ջեյքս Բրայան 312 0 4 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Casa Hacienda Illanya 312 0 139 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Daniel Chasquetti 311 0 161 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Վիկտոր Ստուկալին 310 0 38 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ֆրանչայզինգ 309 0 135 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Carina Zampini 309 0 26458 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Վյաչեսլավ Կեբիչ 308 0 13 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
CMS (empresa) 307 0 273 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ֆրենկ Փիրսոն 306 0 51 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Q3680406 306 0 3 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Կիզիտո Միհիգո 305 0 17 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մալիկ Ֆազիլով 304 0 40 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Յուրի Ալեքսեև (դիվանագետ) 304 0 39 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Վան Խաչատուր 303 0 153 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Հենրիկ Իգիթյան 303 0 209 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Arroz con mariscos 299 0 3807 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Pisco sour 297 0 16901 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Manual de cocina del Instituto Crandon 297 0 173 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Սոֆյա Պրոկոֆևա 296 0 58 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ուլրիխ Թայն 296 0 21 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Agujetas de color de rosa 296 0 7744 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Աշոտ Սարգիսով 295 0 18 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ռուդոլֆ Կարկլին 295 0 45 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Լուիջի Գրոտո 295 0 16 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ելենա Կոստենկո 294 0 25 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Թոֆիկ Բաքիխանով 293 0 14 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Էռնեստ Բեգլարյան 293 0 14 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Claudio Paolillo 293 0 271 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Գալինա Կոռնիլովա 292 0 43 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Líneas de Nazca 292 0 52595 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Yolande Mukagasana 290 0 47 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Էրաստ Կուզնեցով 289 0 24 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Q57955102 288 0 13 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Շոկոլադով կաթ 287 0 63 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Էմիլիա Բարանաք 287 0 11 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Seguridad vial 287 0 27536 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Business Roundtable 287 0 273 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Juan Carlos Ricci 286 0 847 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Q59484589 285 0 38 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Vitam et Mortem 285 0 483 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Canasta Básica Alimentaria 285 0 51586 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Իշտվան Շիմոն 283 0 20 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Օսամու Տեձուկա 283 0 32 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Անատոլի Վլասով 283 0 54 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Անատոլի Ուտկին 283 0 53 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ալֆրեդ Էդվարդս 282 0 13 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Yvonne Maldonado 282 0 37 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Ֆերնանդո Բիրի 281 0 27 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Դաֆնե Կարուանա Գալիցիա 280 0 17 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Վիտալի Սմիռնով 279 0 28 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մարիա Էլենա Ուոլշ 277 0 18 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Բարսեղ Թուղլաճյան 277 0 15 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Անտոնիո Ստարաբբա 277 0 120 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Զավեն Հարությունյան 276 0 72 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Յուսուֆ Իդրիս 275 0 33 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ռամիզ Միրիշլի 275 0 20 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Rosalba Oxandabarat 275 0 16 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Էլեն Սպարրոու 274 0 56 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ֆերնանդու Կորդոզու 273 0 23 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Յուրի Ջավադյան 272 0 34 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Türkan Saylan 271 0 40 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Սիդնի Փոլաք 270 0 20 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Q210725 269 0 43 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Ֆրեդերիկ Բաք 268 0 9 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Լեն Դեյթոն 268 0 16 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
José Antonio de Lavalle y García 268 0 746 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Distinción entre sexo y género 267 0 27499 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Իրինա Լինդտ 266 0 36 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Սթիվեն Սոնդհայմ 266 0 22 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Raúl Cuero 266 0 2888 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Արիֆ Մելիքով 265 0 22 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Դոնալդ Սազերլենդ 265 0 15 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Էնգելինա Սմիռնովա 264 0 18 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Discapacidad 264 0 43571 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Վիկտոր Իվանով 263 0 11 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Բրունո Օյա 263 0 17 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Խոժոռնի (Մառնեուլի շրջան) 263 0 19 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Q5247804 263 0 16 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Նինա Բոդեն 262 0 11 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Բիբիգուլ Տուլեգենովա 262 0 22 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Լուիս Բակալով 262 0 26 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Jean Vernette 262 0 83 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Արփիկ Հասրաթյան 261 0 43 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ռոպեր Հատտեճյան 261 0 69 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ջին Վուլֆ 261 0 10 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Սվետլին Ռուսև 261 0 13 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Թեդ Հյուզ 260 0 22 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Նինա Սիմոն 260 0 40 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
UTEC 260 0 60 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Botella de cerveza 260 0 928 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Juan Velasco Alvarado 259 0 61849 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Շահեն Սարգսյան 258 0 20 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Դմիտրի Նազարյան 258 0 22 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Վլադիմիր Պոպով 257 0 15 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ají de gallina 257 0 13075 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Discriminación 257 0 368162 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Պավել Սարկիսով 256 0 30 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Elecciones departamentales y municipales de Uruguay de 2020 256 0 23129 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Կիանա (կովերի ցեղատեսակ) 255 0 76 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ալեքսեյ Միկոյան 255 0 61 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Նոդար Դումբաձե 255 0 60 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ո՛չ պատերազմին (հուշարձան, Երևան) 255 0 40 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Կառլեն Ադամյան (ճարտարագետ) 255 0 18 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Proud Boys 253 0 28041 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Աննա Կլեման 252 0 4 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Landó 252 0 900 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ 251 0 58 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Վլադիմիր Կիտաև 251 0 24 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Կիմ Եֆրեմով 251 0 29 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Q10975377 251 0 0 .wikidata Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
La deuda 251 0 36 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Սերգեյ Փարաջանով 250 0 2566 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Բիձինա Կվեռնաձե 250 0 18 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Լարրի Աբրամսոն 248 0 4 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Renault 6 248 0 3204 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
El Dipy 247 0 13332 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Էվա Թըրներ 246 0 8 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Pico de San Carlos 246 0 128 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Բալթակիս Ալգիմանտաս 245 0 20 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ատամներ, պոչ և ականջներ 245 0 52 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ռիչարդ Հովհաննիսյան 244 0 50 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Danzas del Perú 244 0 28460 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
আলু চাট 243 0 51 bn.wikipedia Wiki_Pathshala/Interwiki_Women_Collaboration_Kolkata_2020_(online)
Լև Բիրմանիս 242 0 13 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Gobierno de José Balta 242 0 2642 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Pico del Sagrado Corazón 242 0 131 es.wikipedia Mujeres_latinoamericanas_en_Wikimedia/Interwiki_Women_Collaboration_IV_2020
Կարոլոս Պապուլիաս 241 0 27 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Սուրբ Մարգարեթ (Շոտլանդիայի թագուհի) 241 0 11 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Լևոն Գրիգորի Պետրոսյան 240 0 30 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Յուլիան Կալիշեր 240 0 20 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Սրեչկո Կոսովել 239 0 44 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ավետիս Յափուճյան 239 0 20 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Պիեռ-Ժիլ դե Ժեն 239 0 44 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Վիտալի Զլոտնիկով 239 0 21 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Մերի Աննա Ֆիցհերբերտ 238 0 12 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020
Ռաֆայել Շահբազյան 238 0 41 hy.wikipedia Interwiki_Women/Interwiki_Women_Armenia_2020